دستگاه دشارژر (اکتیو لود) با ولتاژ وجریان متوسط

به منظور دشارژ باتری ها((50V,50A)

تجهیزات
پسندیده شده توسط 0 نفر
تاریخ آخرین ویرایش:

1399/06/19