تلفن: 02146824270 - 02146824209

دفتر و آزمایشگاه: شهرقدس - بلوار انقلاب - بلوار مصلی - خیابان نبوی جنوبی - مجتمع برادران میری - داخل مجتمع پلاک 17ایمیل: info@mncaspian.com