دستگاه تست باتری های قابل شارژ ولتاژ وجریان متوسط

به منظور انجام آزمون شارژ و دشارژ و چرخه باتری های قابل شارژ ((20V,50A)شارژر و (20V,40A)دشارژ

تجهیزات
پسندیده شده توسط 0 نفر
تاریخ آخرین ویرایش:

1399/06/19