ISIRI 4772

باتريها و سلولهای قابل شارژ دارای الكتروليتهای قليايی يا ساير الكتروليتهای غير اسيدی - تك سلولی نيكل- كادميم قابل شارژ ، چند وجهی، منفذ دار

 باتريها و سلولهای قابل شارژ دارای الكتروليتهای قليايی يا ساير الكتروليتهای غير اسيدی - تك سلولی نيكل- كادميم قابل شارژ ، چند وجهی، منفذ دار

دانلود فایل استاندارد 4772 

باتری و استاندارد ها
پسندیده شده توسط 2 نفر
تاریخ آخرین ویرایش:

1399/04/16