دستگاه تست باتری های قابل شارژ ولتاژ وجریان زیاد

به منظور انجام آزمون شارژ و دشارژ و چرخه باتری های قابل شارژ (110V,40A)

 

 

تجهیزات
پسندیده شده توسط 0 نفر
تاریخ آخرین ویرایش:

1399/05/12