گواهینامه تائید صلاحیت آزمایشگاه همکار

T/840

بدینوسیله اعلام می گردد پروانه تائید صلاحیت شماره 840T/ به مدت دو سال تا تاریخ 11/09/99 طی 1 فقره پروانه پیوستی تمدید اعتبار تقدیم میگردد. خواهشمند است 4 ماه قبل از انقضاء پروانه موصوف نسبت به ارسال درخواست تمدید و انجام مقدمات تمدید اعتبار مجدد و یا اعلام تعیین تکلیف آن اقدام فرمایید. اطلاعات جدید در خصوص فعالیت های آزمایشگاه همکار در سایت اداره کل به آدرس tehran.isiri.gov.ir موجود می باشد.

دانلود فایل گواهینامه 

 

گواهینامه ها
پسندیده شده توسط 3 نفر
تاریخ آخرین ویرایش:

1399/05/14