با ما تماس بگیرید...

ارسال پیام

خدمات

چرا مهرنگار کاسپین؟

در مورد ما بدانید

مهمترین خدمات آزمایشگاهی و فناوری باتری شرکت مهرنگارکاسپین

انجام تمام آزمون‌های انواع باتریهای مختلف با مصارف صنعتی، تحقیقاتی، تجاری وخانگی مطابق با استاندارد ملی ایران

امکان‌سنجی ساخت و طراحی انواع باتری‌ها با ظرفیتهای متناسب با کاربردهای مختلف

ارایه خدمات آزمایشگاهی به تولید کنندگان باتری

مشاوره به بازرگانان و صنایع وشرکتها در انتخاب نوع باتری متناسب با کاربردهای مختلف وحصول اطمینان از نظرکیفیت

Sample Title

طراحی وراه اندازی تجهیزات اجرای آزمون های استاندارد برای انواع باتری

بررسی وشناخت مشکلات و موانع، بررسی و تحلیل و ارائه راهکارها و پیشنهادات در راستای ارتقا کیفیت


چرا خدمات آزمایشگاهی و فناوری ما؟

  • چرا می گوییم ما بهترینیم؟

    به خاطر انجام تمام آزمون‌های انواع باتریهای مختلف

  • چرا انتخاب آزمایشگاه ما؟

    به خاطر امکان‌سنجی ساخت و طراحی انواع باتری‌ها با ظرفیتهای متناسب با کاربردهای مختلف

  • پشتیبانی منحصربفرد شرکت ما.

    بررسی وشناخت مشکلات و موانع، بررسی و تحلیل و ارائه راهکارها و پیشنهادات در راستای ارتقا کیفیت

شناخت، بررسی وطبقه بندی شرکتهای مهم باتری سازی دنیا