با ما تماس بگیرید...

ارسال پیام

مهرنگار کاسپین

مهمترین خدمات آزمایشگاهی وفناوری باتری شرکت مهرنگارکاسپین1
رضایت مشتریان

شرکت مهرنگارکاسپین منظور افزایش رضایت مشتریان، الزامات سیستم کیفیت ISO/ IEC 17025 را در آزمایشگاه برقرار نموده است.

2
کیفیت و خدمات بالا

شرکت مهرنگارکاسپین کیفیت و تحقیقات را به عنوان یکی از مهمترین سرفصل‌های سازمان جهت بالا بردن سطح رضایتمندی مشتریان دردستورکار قرار داده است

3
خدمات آزمایشگاهی آنلاین

شرکت مهرنگارکاسپین همگام باپیشرفت روزافزون تکنولوژی درحال برنامه ریزی طرحی جهت پیاده سازی ارائه خدمات آزمایشگاهی بصورت آنلاین برای مشتریان می باشد.

  • انجام آزمونهای ایمنی و عملکرد انواع سلول وباتری های اولیه وثانویه

  • مشاور وطراح باتری خودرو مسابقه ای خورشیدی درآمریکا

  • طراحی وراه اندازی تجهیزات اجرای آزمون های استاندارد برای انواع باتری